What's my drug of choice?
like
like
like
like
like
"   I’m doing badly, I’m doing well, whichever you prefer.   "
Franz Kafka, letters to Milena (via kadsenekonecemdobromnada)
like
like
like
like
like
like
like
like